Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dostęp do informacji publicznej X
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Kr 687/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-07-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Lisia Góra w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części dotyczącej załączników w zakresie: - deklaracji A: pkt II.4 pozycja 20,21; pkt II.5 pozycja 31,32; pkt IV w części dotyczącej wykazu osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym; pkt VI., - deklara...

II SA/Sz 675/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-10-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie udostępnienia informacji o środowisku

II SA/Po 214/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-06-16

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania;

II SAB/Ke 41/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-02-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do rozstrzygnięcia wniosku H.K. w przedmiocie pobierania dopłat przez A. s.c. W. z siedzibą w K.

II SA/Po 395/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-06-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

IV SAB/Po 130/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-12-18

Sprawa ze skargi na bezczynność S.K.O. w P. w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji Wójta Gminy Z. z dnia [...] r. nr [...] stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

IV SAB/Po 129/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-12-18

Sprawa ze skargi na bezczynność S.K.O. w P. w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji Wójta Gminy Z. z dnia [...]r. nr [...] stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

II SA/Ke 639/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-10-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji o środowisku

II SAB/Ke 22/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-06-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy Piekoszów w przedmiocie udostępniania informacji o środowisku

II SAB/Ke 55/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-10-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie
1   Następne >   2