Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dostęp do informacji publicznej X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SAB/Sz 12/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-09-19

Sprawa ze skargi H. K. na zaniechanie Prezydenta Miasta w przedmiocie złożenia projektu uchwały

II SA/Wa 1508/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-26

Sprawa ze skargi A. T. na zarządzenie Wójta Gminy [...] w przedmiocie ustalenia opłat za czynności związane z udostępnieniem informacji publicznej

II SA/Rz 465/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-09-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Cz. w przedmiocie uchwalenia statutu gminy

II SA/Ke 653/08 - Wyrok WSA w Kielcach z 2008-12-23

Sprawa ze skargi M. Z. na zarządzenie Wójta Gminy Klimontów w przedmiocie powierzenia spraw zastępcy Wójta

II SA/Kr 687/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-07-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Lisia Góra w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części dotyczącej załączników w zakresie: - deklaracji A: pkt II.4 pozycja 20,21; pkt II.5 pozycja 31,32; pkt IV w części dotyczącej wykazu osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym; pkt VI., - deklara...

IV SA/Gl 364/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-06-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w D. w przedmiocie informacji publicznej

II SA/Łd 89/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-07-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w O. w przedmiocie odmowy dostępu do informacji publicznej

II SA/Łd 377/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-07-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w O. w przedmiocie odmowy dostępu do informacji publicznej

II SA/Ol 773/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-09-30

Sprawa ze skargi D. D. na zarządzenie Starosty w przedmiocie opłat za udostępnienie informacji publicznej oraz opłat za wydruk akt 1/ stwierdza nieważność zaskarżonego zarządzenia; 2/ zasądza od Starosty na rzecz D. D. kwotę 300 złotych (słownie: trzysta) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego; 3/ orzeka, że zaskarżone zarządzenie nie podlega wykonaniu.

II SA/Ke 20/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-03-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Nowa Słupia w przedmiocie opłat związanych z dodatkowymi kosztami udostępnienia lub przekształcenia informacji publicznej
1   Następne >   3