Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dostęp do informacji publicznej X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

I OW 7/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-11

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku B. B. w sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej

I OW 124/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-24

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku V. A. o przyznanie zasiłku stałego

I OW 161/11 - Postanowienie NSA z 2011-12-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania odwołania J. K. od decyzji Starosty N. nr [...] orzekającej o odmowie udostępnienia informacji publicznej

I OW 196/11 - Postanowienie NSA z 2012-02-29

Wniosek w przedmiocie rozpoznania odwołania Z. N. od decyzji Starosty Powiatu Nowotarskiego w sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej

I OW 197/11 - Postanowienie NSA z 2012-02-29

Wniosek w przedmiocie rozpoznania odwołania K. W. od decyzji Starosty Powiatu Nowotarskiego w sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej

II SAB 113/02 - Wyrok NSA z 2002-06-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej 'P. dotyczącą udzielenia informacji publicznej - zobowiązał do podjęcia czynności.

OW 70/04 - Postanowienie NSA z 2005-03-10

Wniosek w przedmiocie dostępu do informacji publicznej dotyczącej zameldowania cudzoziemców na terenie gminy W.

I OW 94/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-29

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku R.B. o udostępnienie informacji publicznej

I OW 64/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-31

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Z. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OW 90/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-29

Wniosek w przedmiocie rozpoznania odwołania E. Sp. z o.o. od decyzji Starosty Powiatu Parczewskiego w sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej