Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Drogi publiczne X

II SA/Rz 87/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej [...] w przedmiocie obciążenia przewoźnika karą pieniężną

II SA/Lu 621/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przywrócenie pasa drogowego do stanu pierwotnego 1/

II SA/Lu 666/03 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zajęcie pasa drogowego