Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Drogi publiczne X

II SA/Op 322/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-07-16

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w Warszawie w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym

II SA/Op 326/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-09-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi publicznej

II SA/Op 496/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-12-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie zezwolenia na lokalizację urządzenia w pasie drogowym

II SA/Op 248/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-07-17

skarg Gminy [...], M. S. i R. M. na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie pozwolenia na realizację inwestycji drogowej

II SA/Op 108/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-06-09

Sprawa ze skargi S. G. na czynność techniczną Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w przedmiocie ustawienia znaku drogowego

I SA/Op 175/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-06-15

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie uznania za nieuzasadnione zarzuty na postępowanie egzekucyjne

II SA/Op 327/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-12-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie cofnięcia uprawnień do wykonywania badań technicznych

II SA/Op 288/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-07-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi

II SA/Op 381/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-10-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II SA/Op 456/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-11-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zjazdu z drogi publicznej
1   Następne >   +2   6