Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Drogi publiczne X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II OSK 3202/14 - Wyrok NSA z 2015-02-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

VIII SA/Wa 657/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

VII SA/Wa 1747/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Kr 6/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-02-13

Sprawa ze skargi M. K. na oświadczenie Burmistrza Miasta i Gminy [...] w przedmiocie możliwości połączenia działki z drogą publiczną

II SA/Lu 1018/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody L. w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II SA/Ol 245/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-05-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II OSK 1102/15 - Wyrok NSA z 2015-08-26

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania.

VII SA/Wa 3023/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II SA/Po 99/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-04-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego;

II OSK 378/15 - Wyrok NSA z 2015-05-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej
1   Następne >   +2   4