Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Drogi publiczne X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Gl 475/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-11-05

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie legalności wykonanych robót budowlanych

II SA/Bk 778/08 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-05-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie odmowy udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Gl 1142/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-12-12

skarg M. G. i S. L. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II OSK 675/05 - Wyrok NSA z 2006-03-28

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Sz 903/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-11-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II SA/Gl 1333/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

VII SA/Wa 474/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II OSK 787/12 - Wyrok NSA z 2012-06-01

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę i rozbiórkę

II OSK 3202/14 - Wyrok NSA z 2015-02-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II OSK 2639/12 - Wyrok NSA z 2012-12-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej
1   Następne >   +2   +5   +10   35