Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Miasta X

III SA/Kr 1237/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-02-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości

III SA/Kr 1236/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-02-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości

III SA/Kr 1235/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-02-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości

III SA/Kr 1234/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-02-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości