Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Drogi publiczne X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II GSK 1590/13 - Wyrok NSA z 2015-03-18

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu nieuiszczenia opłaty elektronicznej w pełnej wysokości za przejazd drogą krajową

II SA/Rz 116/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-02-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w przedmiocie cofnięcia uprawnienia do kierowania pojazdami

II SA/Rz 188/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-04-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zmiany pozwolenia na wykonywanie przewozów regularnych

I OZ 1153/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-30

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału II WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na decyzję Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Komendanta Policji w Kielcach nr [...] w przedmiocie skierowania na badania psychologiczne

II GSK 2087/13 - Wyrok NSA z 2015-03-31

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej za przejazd po drodze krajowej bez uiszczenia opłaty elektronicznej

II GSK 2113/13 - Wyrok NSA z 2015-03-31

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej za przejazd po drodze krajowej bez uiszczenia opłaty elektronicznej

II GSK 500/14 - Wyrok NSA z 2015-04-08

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej za przejazd po drodze krajowej bez uiszczenia opłaty elektronicznej

II GZ 62/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia

II GSK 1089/14 - Wyrok NSA z 2015-04-08

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej za przejazd po drodze krajowej bez uiszczenia opłaty elektronicznej

II SA/Go 223/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-09-04

Sprawa ze skargi M.K. na pismo Starosty Powiatu w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za kartę pojazdu nr [...]
1   Następne >   +2   +5   +10   100