Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Drogi publiczne X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Sz 1039/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Bk 264/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-07-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie wygaszenia trwałego zarządu nieruchomości

II SA/Gl 1494/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-05-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za wygaśnięcie z mocy prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

II SA/Gl 1103/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-02-04

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie podziału nieruchomości

II SA/Bk 807/11 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-02-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie oddania nieodpłatnie w trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa zajętych pod drogi krajowe

OSK 854/04 - Wyrok NSA z 2004-12-08

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w L. w przedmiocie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości

IV SA/Po 1093/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-05-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie zaopiniowania proponowanego podziału nieruchomości,

I OSK 936/06 - Wyrok NSA z 2007-05-24

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji

II SA/Bk 3/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-03-15

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie opinii dotyczącej podziału nieruchomości

I OSK 1103/13 - Wyrok NSA z 2014-12-09

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej
1   Następne >   +2   4