Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Sz 1039/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

I SA/Wa 65/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-03

Sprawa ze skargi A. W., M. J., W. C., J. C., D. Spółki jawnej z siedzibą w G., P. C. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SAB/Wa 446/13