Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bk 264/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-07-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie wygaszenia trwałego zarządu nieruchomości

II SA/Gl 1494/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-05-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za wygaśnięcie z mocy prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

II SA/Bk 807/11 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-02-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie oddania nieodpłatnie w trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa zajętych pod drogi krajowe

II SA/Bk 889/11 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-02-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie wygaszenia trwałego zarządu nieruchomości

II SA/Ke 52/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-07-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odszkodowania z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego

II SA/Gl 678/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-09-27

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie wyboru sposobu prowadzenia gospodarki komunalnej w zakresie zadań własnych gminy