Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6073 Opłaty adiacenckie oraz opłaty za niezagospodarowanie nieruchomości w zakreślonym terminie X

I OSK 435/13 - Wyrok NSA z 2014-10-17

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w P. w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Po 249/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-05-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

IV SA/Po 574/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-01-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Po 357/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-08-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie opłaty adiacenckiej