Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I OSK 1106/12 - Wyrok NSA z 2013-11-22

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 819/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-08

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie z jego skargi na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa własności nieruchomości zajętej pod drogę

I SA/Wa 1116/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 803/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I OSK 1698/06 - Wyrok NSA z 2007-11-29

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999r. prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 692/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-09-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie nabycia przez powiat z mocy prawa własności nieruchomości zajętej pod drogę

I OSK 904/05 - Postanowienie NSA z 2006-05-25

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie nabycia przez gminę prawa własności nieruchomości zajętej pod drogę publiczną

I OSK 1013/05 - Wyrok NSA z 2006-06-27

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości zajętej pod drogę

I SA/Wa 1005/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie nabycia z mocy prawa przez powiat własności nieruchomości zajętej pod drogę

I OSK 213/06 - Wyrok NSA z 2006-05-17

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną
1   Następne >   3