Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Drogi publiczne X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Gd 719/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-09-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego