Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Drogi publiczne X
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

I SA/Gd 667/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-11-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego na 2010 r.