Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Drogi publiczne X
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

IV SA/Wa 1152/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-09-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

II OSK 1049/11 - Wyrok NSA z 2011-08-25

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II OSK 2918/13 - Wyrok NSA z 2014-02-04

Skargi kasacyjne Stowarzyszenia A. z siedzibą w W., Stowarzyszenia B. w W. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr [...] w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II SA/Lu 972/99 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2000-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie opłaty za usunięcie drzew i krzewów

OPK 23/01 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2002-02-18

Naczelny Sąd Administracyjny przy udziale Marii Kalocińskiej prokuratora Prokuratury Apelacyjnej, delegowanego do Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie z odwołania (...) Zarządu Dróg Wojewódzkich w P. Rejonu Dróg Wojewódzkich w Z. od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Sz. w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na wycięcie 55 szt. drzew liściastych rosnących przy drodze wojewódzkiej nr 190 w gminie Sz. po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2002 r. na posiedzeniu jawnym py...

II SA/Bk 881/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-02-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowa stwierdzenia nieważności części decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia

II SA/Bk 882/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-02-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia

II SA/Rz 749/09 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-01-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko

II SA/Ke 612/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-01-24

skarg D. B. i Z. F. na postanowienie SKO w K. w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności

II SA/Po 78/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-06-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego