Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Drogi publiczne X
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II OSK 186/08 - Postanowienie NSA z 2009-03-31

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi

II SA/Po 568/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-08-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie warunków zabudowy;

II SA/Gl 123/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-08-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie lokalizacji drogi powiatowej

II SA/Po 769/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-11-20

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Poznaniu w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

II SA/Kr 42/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-11-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi

II SA/Sz 24/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-04-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie warunków zabudowy

II OSK 1317/09 - Wyrok NSA z 2010-08-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi wojewódzkiej

IV SA/Wa 184/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie uzgodnienia wykonania inwestycji

II SA/Łd 3/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-05-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II OSK 186/08 - Wyrok NSA z 2009-02-20

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi
1   Następne >   +2   +5   +10   29