Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ke 7/18 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-02-15

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II OSK 120/18 - Wyrok NSA z 2018-03-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II OSK 943/16 - Wyrok NSA z 2018-02-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

II SA/Kr 71/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy

II SA/Łd 873/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-03-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II SA/Gd 216/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-06-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II SA/Gd 336/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-07-04

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

II SA/Ol 228/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-06-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie warunków zabudowy

II OSK 1140/18 - Wyrok NSA z 2018-07-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II SA/Ol 685/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej
1   Następne >   2