Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 1317/09 - Wyrok NSA z 2010-08-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi wojewódzkiej

IV SA/Wa 1162/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-01

skarg H. G., D. S., A. T. i S. T. na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi krajowej.

II OSK 875/10 - Wyrok NSA z 2010-08-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie lokalizacji drogi wojewódzkiej

II OSK 1128/10 - Wyrok NSA z 2010-09-22

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi krajowej

IV SA/Wa 643/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-12

Wniosek J. Sp. z o.o. z siedzibą w W. o uzupełnienie wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg B. J., E. G. i J. G., J. sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] uzupełnia wyrok w ten sposób, że dotychczasowy pkt II, III, IV i V oznacza jako odpowiednio pkt III, IV, V i VI i dodaje pkt II w brzmieniu: 'w pozostałym zakresie skargę J. Sp. z o.o. z siedzib...

II OSK 1903/10 - Wyrok NSA z 2010-12-01

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II OSK 1358/10 - Wyrok NSA z 2010-11-30

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi ekspresowej

II OSK 491/10 - Wyrok NSA z 2010-06-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi

II OSK 1062/10 - Wyrok NSA z 2010-11-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji węzła drogowego

II OSK 1007/10 - Wyrok NSA z 2010-11-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi krajowej
1   Następne >   2