Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 375/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-07-03

skarg M. T. i S. T. oraz B. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi

IV SA/Wa 509/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-06-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie lokalizacji drogi gminnej

VIII SA/Wa 60/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia lokalizacji dla inwestycji polegającej na budowie drogi

VIII SA/Wa 876/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia lokalizacji drogi

IV SA/Wa 1520/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi

IV SA/Wa 1748/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-28

skarg P. Sp. z o. o. z siedzibą w W. i Z. K. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi

IV SA/Wa 264/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi

IV SA/Wa 728/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-22

Wniosek w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi gminnej,