Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Gd 385/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-08-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

II SA/Po 86/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-04-07

Sprawa ze skargi M. K. i B. M. na decyzje Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego;

I OSK 1040/09 - Wyrok NSA z 2010-05-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OSK 1707/09 - Wyrok NSA z 2010-10-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

II SA/Kr 1818/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-05-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy ustalenia i wypłaty odszkodowania;

II SA/Kr 195/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-05-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy ustalenia i wypłaty odszkodowania;

I OSK 1153/09 - Wyrok NSA z 2010-06-29

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

II SA/Kr 178/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-06-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie zobowiązania do zapłaty;

II SA/Bk 45/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-03-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody P. w przedmiocie ustalenia kosztów postępowania

II SA/Bk 47/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-03-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody P. w przedmiocie kosztów postępowania dotyczącego ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania za nieruchomość
1   Następne >   +2   5