Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Drogi publiczne X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Łd 955/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego