Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Drogi publiczne X
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

III SA/Kr 356/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-10-24

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uznania zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym za nieuzasadnione

II SA/Bk 1082/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-04-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej w przedmiocie opłat i kar za parkowanie pojazdu w strefie płatnego parkowania za 2000 rok

I OSK 209/07 - Wyrok NSA z 2007-06-12

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w przedmiocie zarzutu zgłoszonego w postępowaniu egzekucyjnym

II SA/Sz 127/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-04-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym

OSK 1841/04 - Wyrok NSA z 2005-07-22

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w K. w przedmiocie wykonania zastępczego

I OSK 1057/06 - Wyrok NSA z 2006-12-12

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej w przedmiocie opłat i kar za parkowanie pojazdu w strefie płatnego parkowania za 2000 rok

II SA/Sz 1033/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-03-25

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stanowiska wierzyciela

II SA/Sz 221/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-05-06

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzonego postępowania egzekucyjnego

II SA/Sz 351/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-07-01

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzonego postępowania egzekucyjnego

II SA/Sz 1015/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-10-14

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego
1   Następne >   +2   4