Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Drogi publiczne X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

III SA/Wr 902/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-03-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ś. w przedmiocie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych

III SA/Łd 21/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-02-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania

II SA/Ke 178/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-08-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Kielcach nr XX/338/2003 w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych w Kielcach.

I OSK 2422/13 - Wyrok NSA z 2014-01-28

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Warszawy w przedmiocie nadania kategorii drodze

VI SA/Wa 473/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] W. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze [...] W. z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych

II SA/Ke 488/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-11-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Kielcach w przedmiocie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie Miasta Kielce

II SA/Go 845/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-10-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych przebiegających w granicach administracyjnych miasta I. stwierdza nieważność § 5 ust. 1 zaskarżonej uchwały, w części dotyczącej sposobu ustalenia stawki opłat za zajęcie pasa drogowego - stanowiska postojowego zastrzeżonego - 'koperty', w piątej kolumnie tabeli, II. określa, że zaskarżona uchwała, w części wskazanej w...

VIII SA/Wa 489/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w R. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

VIII SA/Wa 500/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w R. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

II SA/Rz 344/05 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2006-03-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w Ł. w przedmiocie zmiany organizacji ruchu
1   Następne >   +2   +5   +10   38