Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Drogi publiczne X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

I OSK 2422/13 - Wyrok NSA z 2014-01-28

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Warszawy w przedmiocie nadania kategorii drodze

I OSK 1154/12 - Wyrok NSA z 2012-08-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Szczecin w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania

I OSK 708/14 - Wyrok NSA z 2014-07-17

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych

I OSK 148/09 - Wyrok NSA z 2009-05-28

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Gietrzwałd w przedmiocie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

I OSK 928/07 - Wyrok NSA z 2007-09-14

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Łodzi w sprawie ze skargi S Sp. z o.o. na § 4 pkt 3 uchwały Rady Miejskiej w Łodzi nr XXVIII/440/04 w przedmiocie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

II GSK 437/13 - Wyrok NSA z 2014-05-14

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta K. w przedmiocie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

I OSK 387/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-03

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Katowicach w przedmiocie ustalenia stref płatnego parkowania

I OSK 1117/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-18

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta [...] W. w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat

I OSK 860/10 - Wyrok NSA z 2010-11-18

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady m.st. Warszawy w przedmiocie uchwały w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych oraz pozbawienie niektórych dróg kategorii dróg gminnych

II GSK 2460/13 - Wyrok NSA z 2015-02-10

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta O. w przedmiocie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
1   Następne >   +2   +5   8