Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Drogi publiczne X
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

I OSK 734/05 - Postanowienie NSA z 2006-01-20

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

III SA/Lu 468/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-10-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządca jest Burmistrz Miasta

II SA/Gl 498/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-10-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w S. w przedmiocie zaliczenia ulicy do kategorii dróg powiatowych stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części dotyczącej ulicy [...] w S.

III SA/Wr 817/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-01-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej L. w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w L. i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie w strefie i sposobu ich pobierania

III SA/Kr 267/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-09-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie zaliczenia ulicy [...] do kategorii dróg gminnych w S. B. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości

II SA/Gl 1252/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-02-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej W. w przedmiocie ustalenia stref płatnego parkowania stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części określonej w § 3 ust. 3; § 6; § 14; § 19; § 20; § 21 załącznika nr 3 do tej uchwały.

II SA/Go 234/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-05-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w sprawie nadania nazw ulic na terenie miejscowości I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części dotyczącej nadania ulicom nazw: [...]; II. orzeka, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu w części określonej w punkcie I. wyroku.

II OSK 2799/14 - Wyrok NSA z 2014-11-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w W. w przedmiocie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji i zawarcie porozumienia w sprawie realizacji inwestycji drogowej

II SA/Gl 804/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-01-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w L. w przedmiocie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

II SA/Gl 725/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-12-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy W. w przedmiocie zaliczenia do kategorii i określenia przebiegu dróg gminnych stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części określonej w Załączniku nr [...] do uchwały w zakresie w jakim dotyczy ulic: • w miejscowości W.
1   Następne >   +2   +5   10