Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Go 234/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-05-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w sprawie nadania nazw ulic na terenie miejscowości I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części dotyczącej nadania ulicom nazw: [...]; II. orzeka, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu w części określonej w punkcie I. wyroku.

II SA/Bk 292/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-06-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ł. w przedmiocie nadania ulicy P. i B. w Ł. kategorii drogi gminnej

II SA/Op 124/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-07-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Opola w przedmiocie stawki opłat za zajęcie pasa drogowego