Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Drogi publiczne X
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

II GSK 1238/10 - Wyrok NSA z 2011-11-24

Skarga kasacyjna na uchwałę R. I. O. w K. w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia w sprawie zmian w budżecie gminy

II SA/Ke 383/09 - Wyrok WSA w Kielcach z 2009-08-20

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Pierzchnica w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych

III SA/Wr 24/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-05-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej we W. w przedmiocie zaciągnięcia zobowiązania związanego z realizacją zadania 'Budowa i modernizacja dróg lokalnych

III SA/Wr 23/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-05-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej we W. w przedmiocie zaciągnięcia zobowiązania związanego z realizacją zadania 'Budowa i modernizacja dróg lokalnych

II SA/Ke 708/09 - Wyrok WSA w Kielcach z 2010-01-28

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

II SA/Po 73/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-03-12

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie nadania nazw ulic;

OSK 1794/04 - Wyrok NSA z 2005-07-19

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ś. w przedmiocie rozstrzygnięcia nadzorczego w zakresie nazwy ulicy

II SA/Rz 63/08 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2008-02-27

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do dróg gminnych

II SA/Sz 159/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-04-30

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta [...] oraz sposobu ich pobierania

II SA/Sz 48/04 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-05-13

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów na drogach publicznych Miasta [...] oraz sposobu ich pobierania
1   Następne >   +2   5