Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Drogi publiczne X
  • Symbol 658 Bezczynność X

III SAB/Wr 7/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-11-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty O. w przedmiocie należności za przechowywanie pojazdu

VI SAB/Wa 65/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o zawieszenie postępowania w sprawie o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

II GSK 2298/13 - Postanowienie NSA z 2015-02-10

Skarga kasacyjna na bezczynność Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie zapłaty odsetek od kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego

II SAB/Go 67/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-09-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie przywrócenia drogi publicznej do stanu poprzedniego

III SAB/Lu 6/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-05-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Lublin w sprawie przyznania wynagrodzenia za dozór pojazdów

II SAB/Lu 481/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-02-03

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość w postępowaniu prowadzonym przez Wojewodę w przedmiocie ustalenia odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

VI SAB/Wa 33/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-02

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie ponownego rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

VI SAB/Wa 35/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-02

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie ponownego rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

III SAB/Po 2/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-04-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu w przedmiocie niewykonania zjazdu z drogi powiatowej

III SAB/Wr 24/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-06-29

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie niewydania zatrzymanego prawa jazdy I
1   Następne >   +2   6