Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II SA 692/98 - Wyrok NSA z 1998-07-07

Sprawa ze skargi Małgorzaty K. Na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych (...) w przedmiocie zgody na lokalizację obiektu

II SA 1414/97 - Wyrok NSA z 1998-02-04

Skarga Aleksandra R. na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych w przedmiocie odmowy zgody na wykonanie zjazdu z drogi publicznej i na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ uchylił zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję organu I instancji, a także

II SA 1179/97 - Wyrok NSA z 1998-02-02

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej (...) w przedmiocie zmiany lokalizacji obiektu budowlanego

II SA/Gd 53/97 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1998-12-01

Sprawa ze skargi Zbigniewa G. na 1/ uchwałę Rady Miasta G. w sprawie zasad organizacji systemu parkowania pojazdów samochodowych w Strefach Płatnego Parkowania na terenie Miasta G.,~2/ uchwałą Rady Miasta G. (...) w sprawie określenia wysokości opłat jednorazowych oraz opłat abonamentowych za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania oraz w strefie płatnego pakowania z ograniczeniem ruchu zlokalizowanych na terenie ...

II SA 1722/97 - Wyrok NSA z 1998-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych (...) w przedmiocie kary za samowolne zajęcie pasa drogowego