Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II SA/Sz 1134/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-12-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Szczecin w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą 'Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej' w Szczecinie

III SA/Wr 103/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-04-20

Sprawa ze skargi Wojewody D. na § 8 ust. 4 uchwały Rady Miejskiej W. w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenie opłaty abonamentowej i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej

II OSK 1742/11 - Wyrok NSA z 2011-10-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miejskiej w W. w przedmiocie niepodjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy