Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II SA/Po 73/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-03-12

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie nadania nazw ulic;

III SA/Wr 280/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-07-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w O. w przedmiocie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg dla których zarządcą jest Gmina O. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

II SA/Sz 359/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-08-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Gminy Świeszyno w przedmiocie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Świeszyno