Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

III SA/Wr 817/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-01-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej L. w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w L. i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie w strefie i sposobu ich pobierania

III SA/Kr 243/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-05-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy M w przedmiocie nadania nazw ulic w miejscowości P