Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Gl 645/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-08-21

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie nadania nazw ulicom w miejscowości P.

III SA/Wr 228/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-09-12

Sprawa ze skargi B.S. na § 2 ust. 2 obejmujący stwierdzenie 'oraz w soboty w godzinach od 9.00 do 14.00' uchwały Rady Miejskiej we W. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty d...