Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ol 176/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-08-14

skarg A. R., D. C., J. C., M. L., E. L., D. L., W. S. oraz T. S. na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie nadania nazw ulic 1/ odrzuca skargi w części dotyczącej nadania ulicom nazw: [...]; 2/ w pozostałej części skargi oddala.

II SA/Ol 18/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-02-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie nadania nazw ulic