Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Regionalna Izba Obrachunkowa X

II GSK 1238/10 - Wyrok NSA z 2011-11-24

Skarga kasacyjna na uchwałę R. I. O. w K. w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia w sprawie zmian w budżecie gminy

III SA/Wr 24/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-05-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej we W. w przedmiocie zaciągnięcia zobowiązania związanego z realizacją zadania 'Budowa i modernizacja dróg lokalnych

III SA/Wr 23/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-05-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej we W. w przedmiocie zaciągnięcia zobowiązania związanego z realizacją zadania 'Budowa i modernizacja dróg lokalnych

VI SA/Wa 1824/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-02-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w W. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego