Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Wr 563/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-01-23

Sprawa ze skargi Wojewody D. na § 4, § 5, § 8 we fragmencie 'po upływie 14 dni od dnia opublikowania w dzienniku Urzędowym Województwa D.' uchwały Rady Gminy P. w przedmiocie ustalenia parkingu płatnego, stawek opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania

II SA/Ol 176/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-08-14

skarg A. R., D. C., J. C., M. L., E. L., D. L., W. S. oraz T. S. na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie nadania nazw ulic 1/ odrzuca skargi w części dotyczącej nadania ulicom nazw: [...]; 2/ w pozostałej części skargi oddala.

II SA/Sz 359/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-08-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Gminy Świeszyno w przedmiocie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Świeszyno

II SA/Ol 18/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-02-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie nadania nazw ulic