Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Po 73/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-03-12

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie nadania nazw ulic;

OSK 1806/04 - Wyrok NSA z 2005-07-20

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ś. w przedmiocie nadania nazw ulic

II OSK 2813/16 - Wyrok NSA z 2017-03-01

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie nadania statutu zakładowi komunalnemu

IV SA/Gl 645/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-08-21

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie nadania nazw ulicom w miejscowości P.