Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1559/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-22

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi [...] sp. z o.o. z siedzibą w K. na czynność Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie zamieszczenia i odmowę usunięcia ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Głównego Inspektora Farmaceutycznego decyzji w sprawie wycofania z obrotu produktu leczniczego