Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Drogi publiczne X
  • Skarżony
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

III SA/Lu 27/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-04-02

Sprawa ze skargi na decyzję L. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków