Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Drogi publiczne X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Bk 47/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-04-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody P. w przedmiocie udostępnienia akt postępowania

II SA/Ke 1095/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-12-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości

VIII SA/Wa 366/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odszkodowania za przejęcie nieruchomości

II SA/Ke 745/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie ustalenia odszkodowania za przejęcie z mocy prawa własności nieruchomości

II SA/Gl 1501/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-02-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Kr 60/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-03-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania administracyjnego

II SA/Kr 1094/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-09-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [....] w przedmiocie zwrotu kosztów w postępowaniu administracyjnym

II SA/Po 1062/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie odszkodowania za grunt przejęty pod drogę

I OSK 1396/13 - Wyrok NSA z 2015-03-11

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

II SA/Kr 532/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-05-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy ustalenia i wypłaty odszkodowania;
1   Następne >   +2   +5   +10   38