Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6266 Jednostki pomocnicze X

II SA/Sz 1134/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-12-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Szczecin w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą 'Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej' w Szczecinie

II OSK 747/12 - Wyrok NSA z 2012-06-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Szczecin w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą 'Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej' w Szczecinie uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzki...