Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 642 Skargi na akty prawa miejscowego wojewodów i organów administracji niezespolonej oraz na niewykonywanie przez nich czynności nakazanych prawem wnoszone w trybie art. 44 ust. 1 i art. 45 ust. 1 ustawy o adm. rządowej w województwie X

II SA/Sz 1258/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-03-29

Sprawa ze skargi Spółki Z. na zarządzenie Nr Dyrektor Urzędu Morskiego w przedmiocie zmiany przepisów portowych

II SA/Sz 472/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-07-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz sposobu ich pobierania

II SA/Sz 400/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-07-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Szczecin w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecina oraz sposobu ich pobierania stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części określonej w

I OSK 67/08 - Wyrok NSA z 2008-08-28

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Szczecina w przedmiocie opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Szczecinie oraz sposób ich pobierania

II SA/Sz 473/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-07-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz sposobu ich pobierania