Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Drogi publiczne X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

III SA/Lu 216/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-11-08

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zwrócenia stronie wniosku

III SA/Lu 321/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-12-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta L. w przedmiocie nadania nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych miasta Lublin

III SA/Kr 397/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-05-13

Sprawa ze skargi Ł. S. na czynność materialno-techniczną Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w przedmiocie umieszczenia tabliczki 'wyłącznie dla RM w dni robocze od poniedziałku do piątku'. pod znakiem D

II SA/Go 234/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-05-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w sprawie nadania nazw ulic na terenie miejscowości I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części dotyczącej nadania ulicom nazw: [...]; II. orzeka, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu w części określonej w punkcie I. wyroku.

II SAB/Ke 7/11 - Wyrok WSA w Kielcach z 2011-06-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie rozpoznania wniosku oku

VI SA/Wa 574/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-08-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie wydania zaświadczenia

II SA/Sz 551/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-01-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą '[...]'

III SA/Kr 425/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-08-26

Sprawa ze skargi J. K. na czynności Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w przedmiocie wezwania do uregulowania należności z tytułu opłaty dodatkowej,

OSK 1794/04 - Wyrok NSA z 2005-07-19

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ś. w przedmiocie rozstrzygnięcia nadzorczego w zakresie nazwy ulicy

II SA/Ol 74/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-01-31

Sprawa ze skargi Spółki A na czynność Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie odmowy umieszczenia na liście przedsiębiorców, którym przysługuje spłata niezaspokojonych należności
1   Następne >   2