Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wr 3881/01 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie określenia wysokości podatku dochodowego od osób prawnych

FSK 93/04 - Wyrok NSA z 2004-03-30

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w L. /Ośrodek Zamiejscowy w Z./ w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1999 r.

III SA 2248/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w W. Ośrodek Zamiejscowy w C. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

I SA/Wr 3882/01 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie określenia wysokości opłaty sankcyjnej za wprowadzenie na rynek cukru ponad limit.