Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II GSK 553/11 - Wyrok NSA z 2012-06-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Zdrowia w przedmiocie przedłużenia okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego

II GSK 551/11 - Wyrok NSA z 2012-06-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Zdrowia w przedmiocie przedłużenia okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego

VI SA/Wa 711/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-19

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej

IV SA/Po 560/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-09-26

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie kontroli sanitarnej

II GSK 1454/10 - Wyrok NSA z 2012-04-26

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Zdrowia w przedmiocie odmowy przedłużenia okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego

VI SA/Wa 2278/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-30

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie nakazu dostosowania lokalu apteki do obowiązujących wymogów

II GSK 120/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-24

Skarga kasacyjna na postanowienie Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie kontynuowania czynności kontrolnych w punkcie aptecznym

VI SA/Wa 1889/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie nakazu zaprzestania prowadzenia reklamy apteki niezgodnej z przepisami