Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X

II SA/Op 520/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-12-28

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie opinii o rozwiązaniu spółki komunalnej

I SA/Wr 3881/01 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie określenia wysokości podatku dochodowego od osób prawnych

I SA/Wr 1965/02 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-05-26

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w O. w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2000 r.

I SA/Wr 3882/01 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie określenia wysokości opłaty sankcyjnej za wprowadzenie na rynek cukru ponad limit.

II SA/Op 709/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu

II SA/Op 10/04 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-06-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w P. w przedmiocie godzin pracy placówek handlowych, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych

II SA/Op 177/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-06-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa

II SA/Op 430/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-12-20

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu w przedmiocie wstrzymania wprowadzania do obrotu produktu zagrażającego życiu lub zdrowiu

II SA/Op 589/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-01-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Opolu w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego

II SA/Op 33/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-03-06

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu w przedmiocie rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
1   Następne >   2