Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

III SA/Wr 15/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie orzeczenia o utracie ważności potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności oraz skreślenia podmiotu z listy pośredniczących podmiotów tytoniowych

III SA/Kr 389/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-11-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wstrzymania działalności składu materiałów budowlanych

II GSK 361/05 - Wyrok NSA z 2006-02-21

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w B. w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej

II GSK 427/14 - Wyrok NSA z 2015-05-14

Skarga kasacyjna na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławcze w Przemyślu w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

II SA/Rz 729/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2005-09-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wygaśnięcia i udzielenia pozwolenia wodnoprawnego oraz odmowy uwzględnienia żądania bezpłatnego dostarczenia wody

II SAB/Rz 22/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-01-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie wydania zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

II SA/Go 55/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-02-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych I. stwierdza nieważność § 2 ust. 1 lit. c zaskarżonej uchwały; II. określa, że zaskarżona uchwała w zakresie wskazanym w punkcie I wyroku nie podl...

II SA/Sz 183/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

VI SA/Wa 2546/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

VI SA/Wa 2547/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
1   Następne >   +2   +5   +10   93