Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VI SA/Wa 2050/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie kary dyscyplinarnej

I SA/Wa 1786/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-28

Wniosek w przedmiocie zastosowania kary dyscyplinarnej upomnienia

II GSK 1927/15 - Wyrok NSA z 2017-04-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie nałożenia kary dyscyplinarnej na rzeczoznawcę majątkowego

II GSK 904/18 - Wyrok NSA z 2018-10-26

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie kary dyscyplinarnej w postaci zawieszenia uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego